Veelgestelde vragen

Waarom zou ik kiezen voor een opleiding bij ROC TOP?

De scholen van het ROC TOP onderscheiden zich door:

 • kleinschaligheid en daardoor persoonlijke aandacht/geen anonimiteit
 • kwaliteit
 • goede aansluiting op het vmbo
 • veel aandacht voor beroepspraktijkvorming (stage)
 • aandacht voor persoonlijkheidsvorming
 • aandacht voor studentenbegeleiding
 • goede bereikbaarheid van onze colleges

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

Bij de meeste opleidingen kun je kiezen uit twee leerwegen:

*BOL = School + Stage (Beroeps Opleidende Leerweg)
*BBL= Werken + Leren (Beroeps Begeleidende Leerweg)

BOL is een combinatie van school en stage. Je gaat de hele week naar school en loopt één of meer periodes stage. Die stage noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Deze beroepspraktijkvorming (bpv) is een verplicht onderdeel van je opleiding.

Kies je voor de BBL, dan word je voor het grootste deel opgeleid in het bedrijfsleven. Je volgt minimaal één dag per week les op school.

Voordat je met een BBL opleiding kunt beginnen moet je een arbeidsovereenkomst hebben met een bedrijf. Heb je deze nog niet, dan ga je samen met de locatie op zoek naar een geschikt leerbedrijf. Tussen de onderwijsinstelling, het leerbedrijf en jou wordt een praktijkovereenkomst gesloten. Hierin staan wat de rechten en plichten van alle betrokken partijen.

Wat betekenen de vier verschillende niveaus in het MBO?

 • Niveau 1: de opleiding duurt een half jaar tot een jaar. Je hebt geen diploma nodig voor toelating en je leert werk te doen waarbij iemand anders je helpt.
 • Niveau 2: de opleiding duurt twee tot drie jaar. Je hebt een VMBO-diploma basisberoepsgericht nodig voor toelating en je leert om uitvoerend werk te doen.
 • Niveau 3: de opleiding duurt twee tot drie jaar. Je hebt een vmbo-diploma theoretisch, gemengd of kaderberoepsgericht nodig voor toelating en je leert om zelfstandig je werk te doen.
 • Niveau 4: de opleiding duurt drie tot vier jaar. Je hebt een vmbo-diploma theoretisch, gemengd of kaderberoepsgericht nodig voor toelating en je leert zelfstandig te werken. Met een niveau 4 opleiding kun je in het HBO instromen.

Wat kost een MBO-opleiding?

KOSTEN

De kosten van een opleiding hangen af van je leeftijd, de opleiding (BOL/BBL en niveau) die je gaat volgen en of je een voltijd- of een deeltijdopleiding wilt gaan doen.

De opleiding Kosten
Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2017 en volgt een BOL-opleiding Het lesgeld voor het schooljaar 2017-2018 is circa € 1.137,-*
Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2017 en volgt een BBL of BOL-deeltijdopleiding op niveau 1 of 2 Het cursusgeld voor het schooljaar 2017-2018 is circa € 236,-*
Je bent 18 jaar of ouder op 1 augustus 2017 en volgt een BBL of BOL-deeltijdopleiding op niveau 3 of 4 Het cursusgeld voor het schooljaar 2017-2018 is circa € 573,-*

*) Ben je op 1 augustus jonger dan 18 jaar dan betaal je geen lesgeld. Daarnaast moet je wel rekening houden met kosten voor boeken en excursies.

STUDIEFINANCIERING

* Je gaat een BOL-opleiding volgen en bent 16 of 17 jaar oud: je ouders kunnen een tegemoetkoming in je schoolkosten aanvragen. Daarnaast kun je een OV-kaart aanvragen.
* Je gaat een BOL opleiding volgen en je bent 18 jaar of ouder: je hebt meestal recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeursen – afhankelijk van het inkomen van je ouders- een aanvullende beurs. Daarnaast kun je een rentedragende lening en een OV-kaart aanvragen.
* Als je een BBL opleiding gaat volgen heb je geen recht op studiefinanciering. Het leerbedrijf waar je in dienst bent, betaalt meestal de opleidingskosten.

Kijk voor meer informatie op: www.duo.nl

Kan ik voor alle opleidingen studiefinanciering krijgen?

Nee, je hebt namelijk geen recht op studiefinanciering als je school je inschrijft als examendeelnemer of deeltijdstudent. Voor een BOL-opleiding kun je studiefinanciering krijgen. Voor informatie over studiefinanciering kun je kijken op de website www.duo.nl

Wanneer moet ik mij aanmelden voor een opleiding?

Je kunt je altijd aanmelden voor een opleiding. Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen, vanwege beschikbaarheid van faciliteiten. Wanneer je je voor 1 april aanmeldt en je voldoet aan de eisen, dan is het zo goed als zeker dat je wordt geplaatst voor de opleiding van je keuze.

Hoe meld ik mij aan?

Je kunt je digitaal aanmelden via deze website bij de opleiding van je keuze.

Aanmelden kan op verschillende manieren:

 • Via het digitale aanmeldformulier via deze website bij de opleiding van je keuze. Dit is de snelste (en tevens makkelijkste) manier.
 • Via een papieren aanmeldformulier (wil je deze per post ontvangen, mail dan naar info@roctop.nl)

Ik heb mij aangemeld voor een opleiding. Wanneer krijg ik iets te horen?

Als je je aangemeld hebt, krijg je automatisch een ontvangstbevestiging van je aanmelding op het door jou opgegeven e-mailadres. Via de opleiding van je keuze ontvang je binnen 2 weken een bericht.

Ik heb mij digitaal aangemeld maar nog niks vernomen?

Als je na twee weken nog niets van ons hebt gehoord, neem dan alsjeblieft contact op met onze Onderwijsadministratie, telefoonnummer 020-5042445

Ben ik al ingeschreven na mijn aanmelding?

Je bent pas geplaatst en ingeschreven als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • als je aan de toelatingsvoorwaarden hebt voldaan;
 • als je de test en/of het intake-gesprek succesvol hebt afgerond
 • als je de voor je opleiding benodigde papieren hebt ingeleverd
 • als je een bevestiging van plaatsing van de Onderwijsadministratie hebt ontvangen

Wat is een intake-gesprek?

Nadat je je hebt aangemeld, word je uitgenodigd voor een AMN en/of intaketest. Deze intaketest is een test om te bepalen op welk niveau je kan instromen. Daarnaast geeft de intaketest een beeld van wie jij bent (persoonlijkheid) en wat je kunt (capaciteiten). Zo kunnen we bepalen of de opleiding van jouw keuze ook de juiste opleiding voor jou is. Uit de intaketest kan eventueel ook naar voren komen dat je op sommige onderdelen extra begeleiding nodig zult hebben.

Wat is een Onderwijsovereenkomst (OOK) ?

Iedere mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een onderwijsovereenkomst, afgekort OOK.  Dit is een persoonlijk contract tussen jou en ROC TOP waarin o.a. informatie over de opleiding, locatie en wederzijdse verplichtingen staan. Zonder een getekende onderwijsovereenkomst heb je nog geen definitieve inschrijving en mag er geen onderwijs worden gevolgd.

Volg jij nu een mbo-opleiding op ROC TOP wil jij daarmee stoppen en je laten uitschrijven?

Dat kan dat alleen via een leerlingcoördinator en opleidingsmanager. Je mentor kan je doorverwijzen.

Sta jij ingeschreven voor een BOL-opleiding en ontvang je studiefinanciering en ov-chipkaart, dan geldt bovendien dat wij de datum van uitschrijving melden aan DUO. Dat zijn wij verplicht. Vanaf die datum stopt je studiefinanciering. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste einddatum van je opleiding of een wijziging van opleiding.

Wanneer je twijfelt, controleer dan de datum bij de onderwijsadministratie. De datum die wij aan DUO doorgeven, wordt gebruikt om te controleren of je terecht studiefinanciering hebt ontvangen. Als de einddatum van je opleiding op of later is dan 1 oktober, dan ben je het les/cursusgeld voor dat hele schooljaar verschuldigd. Wanneer je na de vakantie weer doorgaat met een opleiding moet je tijdig overbrugging aanvragen.

Heb jij je aangemeld voor een opleiding en besluit je voor de start van de opleiding dat je die opleiding toch niet gaat volgen?

Dan moet je dat zo snel mogelijk en in elk geval vóór de start van het schooljaar schriftelijk via de e-mail laten weten aan de onderwijsadministratie.

Ik heb mijn diploma bij ROC TOP behaald, wat is mijn uitschrijfdatum?

De datum die op je diploma staat (vaststellingsdatum van ROC TOP Examencommissie) is ook de werkelijke uitschrijfdatum.

Voor meer informatie over het stopzetten van je studiefinanciering en ov-chipkaart bij het uitschrijven van je opleiding, kijk op:
http://www.duo.nl/particulieren/mbo-er/studiefinanciering/studiefinanciering-stopzetten.asp

Kan ik een baan combineren met elke of een willekeurige BBL-opleiding?

Nee, de baan moet in dezelfde richting zijn als de opleiding die je wilt volgen. Bij een BBL-opleiding moeten theorie en praktijk op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast moet je werken bij een erkend leerbedrijf.

Ben ik zelf verantwoordelijk voor het vinden van een werkplek voor mijn BBL-opleiding?

Ja, je moet zelf een werkplek regelen. Je kunt via de opleiding tips krijgen voor het vinden van een werkplek bij een erkend leerbedrijf.

Het leerbedrijf of de instelling moet een erkend leerbedrijf zijn voor de opleiding die je volgt, dat is opgenomen in het BPV register van de branchorganisaties.
Verder kun je via de websites van de brancheorganisaties een overzicht vinden van bedrijven waar je kunt solliciteren.

Kan ik stage lopen tijdens de (zomer)vakantie?

Bij sommige opleidingen is het mogelijk om ook tijdens de (zomer)vakantie aan je beroepspraktijkvorming te werken. Of dat bij jouw opleiding ook kan, weet je BPV-coördinator.

Kan ik stage lopen bij elk bedrijf?

Nee. Niet ieder bedrijf mag zomaar een student stage laten lopen. Het bedrijf waar je stage wilt lopen dient “geaccrediteerd” te zijn voor het crebonummer dat op je Onderwijsovereenkomst staat.
Dat wil zeggen dat het bedrijf door het kenniscentrum van de branche erkend moet zijn als stagebedrijf. Wanneer je wilt weten of een bedrijf erkend is door het kenniscentrum, neem dan contact op met de BPV-coördinator van je opleiding of kijk op de website www.stagemarkt.nl

Wat is een Praktijkovereenkomst (POK)?

Iedere mbo-student tekent aan het begin van zijn beroepspraktijkvorming (BPV) een praktijkovereenkomst, afgekort POK.
Dit is een persoonlijk contract tussen jou, ROC TOP en het leerbedrijf. Zonder een getekende Praktijkovereenkomst mag je nog geen stage lopen.