Coördinator sport- en bewegingsagogie

Richting: Sport & Bewegen
Niveau: 4
Leerweg: BOL 
Duur: 3 jaar
Startdatum: Augustus 2020

Toelating

Belangrijk is dat jij je voor 1 mei aanmeldt, dan heb je recht op toelating op de opleiding van jouw keuze. Voor deze opleiding gelden aanvullende toelatingseisen. Op welk niveau jij kunt instromen hangt van jouw vooropleiding af. Binnen het mbo kun je doorstromen van het ene niveau naar het andere. Check hieronder op welk niveau jij kunt instromen

Vooropleiding 

Voor deze opleiding heb je het volgende overgangsbewijs nodig of één van de volgende diploma’s:

 • minimaal vmbo-k/gl/t, het liefst met het profiel:
  • sport
  • dienstverlening en veiligheid
  • zorg en welzijn
 • een overgangsbewijs naar 4 havo/vwo
 • een diploma mbo, niveau 2

Toelatingstips

We verwachten van onze studenten dat ze 100% voor de opleiding gaan. Voor deze opleiding geldt een uitgebreide toelatingsprocedure. Deze bestaat uit:

 • een sporttest
 • een talentscan
 • een kennismakingsgesprek
 • een bewijs van sportmedische keuring
 • een zwemdiploma of de bereidheid deze te halen

Kennismaking

Voor de opleidingsrichting Sport & Bewegen geldt het volgende: de volgorde van plaatsing gebeurt op basis van aanmelddatum én volledige afronding van het kennismakingsproces (zie hierboven de toelatingstips).

Proef de sfeer, ontdek je campus.
Ontdek de campus
Een gemiddelde Nederlander ziet per jaar 120 uur reclame