Financieel administratief medewerker

Niveau: 3
Leerweg: BOL 
BOL
Duur: 3 jaar
Startdatum: augustus 2022

Toelating

Op welk niveau jij kunt instromen hangt van jouw vooropleiding af. Binnen het mbo kun je doorstromen van het ene niveau naar het andere. Check hieronder op welk niveau jij kunt instromen

Voor deze opleiding heb je het volgende nodig:

  • minimaal een diploma vmbo kader
  • een overgangsbewijs naar 4 havo/vwo
  • een diploma mbo, niveau 2

Je werkt veel met cijfers. Daarom is het handig (maar niet verplicht), als je een vooropleiding met richting economie hebt. 

Kennismaking

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismaking. Afhankelijk van de gekozen opleiding kan deze bestaan uit een 1-op-1 gesprek of een groepsgesprek met meerdere leerlingen. Het kennismakingsgesprek is een manier om jouw interesses en wensen beter in kaart te krijgen.

Proef de sfeer, ontdek je campus.
Ontdek de campus
Het menselijk skelet blijft groeien tot je 35 jaar bent