Mbo-Verpleegkundige GGZ

Richting: Zorg
Niveau: 4
Leerweg: BBL 
BBL
Duur: 4 jaar
Startdatum: augustus 2022
De aanmelding voor de opleiding mbo-verpleegkundige GGZ verloopt via een GGZ-instelling. Het is dus van belang, dat je een leer-/ werkplek hebt bij een GGZ-instelling, voordat je start aan de opleiding. Lees verder onder het kopje Toelating.

Wat doe je als mbo-verpleegkundige GGZ?

De Academie voor Psychiatrie van ROC TOP leidt op tot mbo-verpleegkundige GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) op niveau 4, waarbij de nadruk ligt op de (klinische) psychiatrie.

Als verpleegkundige in de GGZ, bied je zorg en begeleiding aan mensen met een psychosociale, psychiatrische stoornis en/of met verslavingsproblematieken. Je doel als verpleegkundige is om mensen te begeleiden in hun ziekteproces. Je biedt verpleegkundige zorg om de zelfredzaamheid van de zorgvrager te verhogen. Als verpleegkundige werk je zowel zelfstandig als in teamverband. Verder houdt je rekening met de familie/relaties. Deze betrek je er zoveel als mogelijk bij het (ziekte)proces en houdt rekening met hun wensen.

Als verpleegkundige ben je bezig met de basiszorg tot het zelfstandig functioneren. Een echte duizendpoot dus, die van alle markten thuis is.

Iets voor jou? 

Bij deze opleiding horen de volgende eigenschappen:

 • je vindt het leuk om mensen om te gaan
 • je helpt graag mensen
 • je bent geduldig
 • je kunt actief luisteren
 • je kan professioneel communiceren
 • je kunt zelfstandig werken
 • je kunt samenwerken
 • je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
 • je kunt plannen en organiseren
 • je bent stressbestendig
 • je bent flexibel, ook in werktijden
 • je werkt nauwkeurig  en hygiënisch
 • je gaat veilig om met vertrouwelijke informatie
 • je kunt observeren
 • je staat open voor andere meningen

Wat leer je?

Je leert tijdens de opleiding door middel van theorie en praktijk, hoe je verpleegkundige zorg verleent aan zorgvragers die vanwege psychische problemen hulp nodig hebben. 

De vakken die worden gegeven zijn onder andere klinische psychiatrie, verpleegkunde, verpleegtechnisch handelen, anatomie, pathologie, communicatietraining, methodisch werken, ambulante zorgverlening, herstel ondersteunende zorg en kwaliteit van zorg. Daarnaast krijg je ook de generieke vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap, sport en loopbaanbegeleiding.

Voor een optimale aansluiting bij de vooropleiding maken alle studenten een persoonlijk ontwikkel-, en activiteitenplan (POAP). 

Lees meer

Na je opleiding

Na het behalen van je diploma kun je in diverse werkvelden van de gezondheidzorg aan de slag gaan.

Doorstuderen?

Na deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld:  

 • Sociaalpedagogisch hulpverlener (SPH)
 • Maatschappelijk werk (MW)
 • HBO-verpleegkundige (HBO-V)
Proef de sfeer, ontdek je campus.
Ontdek de campus
Lucifers werden uitgevonden voor de aansteker
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

De aansteker werd uitgevonden in 1823 terwijl de eerste lucifer pas in 1827 werd uitgevonden. De eerste lucifers waren heel erg gevaarlijk. Er zat genoeg fosfor in een doosje lucifers om een mens te doden.