Medewerker (financiële) administratie

Niveau: 2
Leerweg: BOL 
BOL
Duur: 2 jaar
Startdatum: augustus 2021
Iedereen is van harte welkom bij ROC TOP.

Toelating

Op welk niveau jij kunt instromen hangt van jouw vooropleiding af. Binnen het mbo kun je doorstromen van het ene niveau naar het andere. Check hieronder op welk niveau jij kunt instromen. 

Vooropleiding

Voor deze opleiding heb je het volgende overgangsbewijs nodig of één van de volgende diploma’s: 

  • minimaal een diploma vmbo basis
  • een overgangsbewijs naar 4 havo/vwo
  • een diploma mbo, niveau 1

Je werkt veel met cijfers. Daarom is het handig (maar niet verplicht), als je een vooropleiding met richting economie hebt. 

Kennismaking

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismaking. Afhankelijk van de gekozen opleiding kan deze bestaan uit een 1-op-1 gesprek of een groepsgesprek met meerdere leerlingen. Het kennismakingsgesprek is een manier om jouw interesses en wensen beter in kaart te krijgen.

Proef de sfeer, ontdek je campus.
Ontdek de campus
Het Amerikaanse woord Yankee is afkomstig van de Nederlandse namen Jan en Kees
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Er bestaan veel theorieën over het ontstaan van het woord Yankee. De enige theorie die niet is ontkracht stelt dat Yankee is afgeleid van Jan-Kees. In de 17e eeuw kwamen de namen Jan, Kees en Jan-Kees vaak voor in Nieuw-Amsterdam.