Onderwijsassistent

Let op ROC TOP gaat samenwerken met het ROC van Amsterdam.
Richting: Welzijn
Niveau: 4
Leerweg: BOL 
BOL
Duur: 2 – 3 jaar
Startdatum: september 2023
Let op Voor deze opleiding meld je je voortaan aan bij het ROC van Amsterdam. Als je klikt op ‘Aanmelden’ of ‘Kom kijken’, word je dus doorgeleid naar de website van het ROC van Amsterdam.

Wat doe je als onderwijsassistent?

Als onderwijsassistent werk je bijvoorbeeld op een school, waar je de leerkracht helpt met allerlei taken. Om te beginnen zorg je voor een rustige sfeer in de klas. Soms begeleid je de leerlingen met rekenen of taal. Een andere keer help je bij handvaardigheid en muziek. En als een van de kinderen valt, plak jij een pleister op de wond. Het is een baan met veel afwisseling.  Want ook buitenschoolse activiteiten en administratieve werkzaamheden horen bij je werk.

De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en rond leerlingen/studenten. Ook kan een onderwijsassistent werkzaam zijn in een integraal kindcentrum of kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als 'combinatiefunctionaris'.

Iets voor jou?

Voor de opleiding onderwijsassistent heb je de volgende eigenschappen nodig:

 • Je werkt graag met kinderen en bent geduldig
 • Je houdt van aanpakken, kunt goed plannen & organiseren
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent stressbestendig en flexibel

Bekijk het filmpje over deze opleiding:

Wist je dat?

 • Onderwijsassistenten erg gewild zijn en dus snel een baan vinden?
 • 80 procent van deze studenten succesvol doorstudeert op het Hbo?
 • Je al tijdens je opleiding lessen kunt volgen op de PABO, zodat je goed voorbereid bent op de toelatingstoetsen?

Wat leer je?

Pedagogisch werk is de algemene term voor opleidingen waarmee je met kinderen kunt gaan werken.

Het eerste jaar is een gemeenschappelijk basisjaar. Je leert plannen en organiseren. Je maakt kennis met ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Zo leer je hoe je kinderen opvoedt en begeleidt. In theorie en praktijk, want je voert vanaf het eerste jaar je opdrachten uit, bijvoorbeeld op een basisschool. Aan het eind van het eerste jaar bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider je uitstroomprofiel.


Keuzedelen

Om deze Mbo opleiding nog beter aan te laten sluiten op het Hbo en/of jouw toekomstige baan, kies je tijdens je opleiding één of meerdere keuzedelen. Je kunt kiezen uit keuzedelen die iets extra’s toevoegen (verbreden) of keuzedelen waarmee je dieper ingaat op stof die je al geleerd hebt (verdiepen).

Je kunt hierbij kiezen uit:

K0159 Jeugd en opvoedhulp 

K0125 Voorbereiding Hbo 

K0974 Instroom PABO (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) 

K0152 Expressief talent 

K0948 Werken aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking 

K0879 Specialist leesbevordering 

K0177 Verdieping Onderwijsassistent in VO en Mbo 

K0210 Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit  

Lees meer

Na je opleiding

Na je opleiding kun je kiezen voor een baan, een vervolgstudie of een eigen bedrijf. Ook dan kun je bij ons terecht, om je te specialiseren of bij te scholen.

Beroepen

Je kunt als onderwijsassistent werken met kinderen van 0 tot 14 jaar, bijvoorbeeld bij:

 • een kinderdagverblijf
 • een peuterspeelzaal
 • de naschoolse opvang
 • een voorschool
 • een brede school
 • het basisonderwijs
 • het voortgezet onderwijs

Doorstuderen?

Na deze opleiding kun je prima doorstromen naar één van de volgende opleidingen:

 • Hbo Lerarenopleiding of PABO
 • Hbo Pedagogiek

 • Hbo Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Hbo Sociaal
Pedagogische Hulpverlening
 • Hbo Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Hbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Lees meer
Proef de sfeer, ontdek je campus.
Ontdek de campus
Een tandarts heeft de elektrische stoel uitgevonden
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Hij werd bedacht door de Amerikaanse tandarts Alfred Southwick en in 1889 voor het eerst in gebruik genomen in New York.