Sport en Bewegen (Coördinator buurt, onderwijs en sport)

Richting: Sport & Bewegen
Niveau: 4
Leerweg: BOL 
BOL
Duur: 3 jaar
Startdatum: september 2023

Let op:

Deze opleiding heeft een gezamenlijk basisjaar, waarin je kennismaakt met alle verschillende kwalificaties. Je wordt daarom automatisch ingeschreven op het instroomcrebo (23163). Pas aan het einde van het eerste jaar kies je definitief je afstudeerrichting.

Wat doe je als coördinator buurt, onderwijs en sport?

Als coördinator buurt, onderwijs en sport werk je bijvoorbeeld bij een buurthuis, sportvereniging of op een school. Een baan met veel afwisseling en uitdaging. Want je werkt met mensen van verschillende leeftijd, cultuur en achtergrond. Het is jouw taak deze mensen te stimuleren om (meer) te sporten en te bewegen. Je organiseert en coördineert verschillende sportprojecten in het onderwijs of in de buurt. En je weet precies welke activiteiten passen bij het niveau van de verschillende groepen. Op een school geef je bijvoorbeeld bewegingsonderwijs en organiseer je sportactiviteiten. Dat doe je onder de verantwoordelijkheid van een leraar. Werk je bij de gemeente, dan heb je weer andere projecten.

Iets voor jou?

Voor deze opleiding heb je de volgende eigenschappen nodig:

 • Je bent sportief en hebt een goede conditie
 • Je gaat goed om met mensen van alle leeftijden en kunt ze motiveren
 • Je bent zelfverzekerd, stressbestendig en flexibel
 • Je kunt goed plannen en organiseren

Bekijk het filmpje over deze opleiding:


Wat leer je?

We leren je in theorie en in de praktijk hoe je sport- en bewegingsactiviteiten ontwikkelt en uitvoert. Je leert welke sportactiviteiten voor welke doelgroepen geschikt zijn. En je komt te weten hoe je de verschillende doelgroepen motiveert om te (blijven) bewegen. Naast plannen en organiseren komen ook samenwerken, overleggen en communiceren aan bod. 


Je leert werken in de driehoek Buurt-Onderwijs-Sport (BOS) en hoe je mensen kunt motiveren om te gaan sporten. Ook leer je hoe je de kwaliteit van bewegen kunt verbeteren en hoe je jongeren binnen en buiten schooltijd verantwoord kan laten bewegen.  

Tijdens je examens laat je zien dat je een sport- en bewegingsprogramma kan ontwerpen, uitvoeren en evalueren, én zorg je via een zelf georganiseerd project voor meer beweging in jouw buurt.


Keuzedelen 

Om deze Mbo-opleiding nog beter aan te laten sluiten op het Hbo en/of jouw toekomstige baan, kies je tijdens je opleiding één of meerdere keuzedelen. Je kunt kiezen uit keuzedelen die iets extra’s toevoegen (verbreden) of keuzedelen waarmee je dieper ingaat op stof die je al geleerd hebt (verdiepen).

Je hebt de keuze uit (sommige alleen in leerjaar 2):

Instructeur fitness (240 uur) 

Instructeur skiën (240 uur) 

Instructeur snowboarden (240 uur) 

Instructeur zwemonderwijs (240 uur) 

Instructeur (of trainer/coach) overige sporten (240 uur) 

Trainer-coach voetbal (240 uur) 

Veilig sportklimaat (240 uur) 

BSO 4-8 jaar (240 uur) 

Gezonde leefstijl (240 uur)    

Oriëntatie op ondernemerschap (240 uur) 

Voorbereiding HBO (240 uur) 

Doorstroom naar PABO (240 uur)   

BPV (stage)

Gedurende je opleiding loop je stages. In het Mbo heet dat Beroepspraktijk Vorming, afgekort BPV. Tijdens de BPV leer je in een leerbedrijf de beroepskennis toepassen en je leert een beroepshouding en beroepsvaardigheden ontwikkelen. Iedere student krijgt een begeleider van school toegewezen voordat de BPV begint.  

Wanneer mag je BPV lopen? 

Meteen vanaf de start van de opleiding begin je met BPV lopen. Het kan zijn dat een BPV-plek je vraagt om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Deze moet je aanvragen bij de gemeente. Het kan zijn dat je BPV-plek dit vergoedt, dus vraag daarnaar. Een VOG wordt vaker gevraagd in het werkveld (vooral als je met mensen omgaat), dus het is normaal dat je dit moet regelen. 

Tijdens sommige stages vinden ook examens plaats. 

Lees meer

Na je opleiding

Na je opleiding kun je kiezen voor een baan, een vervolgstudie of een eigen bedrijf. Ook dan kun je bij ons terecht, om je te specialiseren of bij te scholen. 

Beroepen

Je kunt met deze opleiding bijvoorbeeld aan de slag bij:

 • een basisschool
 • de buiten- en naschoolse opvang
 • een sportvereniging
 • een jongerencentrum
 • een buurtcentrum

Doorstuderen?

Na deze opleiding kun je prima doorstromen naar één van de volgende opleidingen:

 • Hbo Leraar VO 1e graad Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Hbo Sport & Bewegingseducatie Pabo
 • Hbo Toerisme & Recreatie
Lees meer
Proef de sfeer, ontdek je campus.
Ontdek de campus
Je voeten zijn in de namiddag groter dan in de ochtend
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Dit geldt zowel voor peuters als voor volwassenen. Daarom wordt altijd aangeraden pas in de namiddag een nieuw paar schoenen te kopen.