Aanwezigheidsplicht

Om je schoolloopbaan succesvol te laten verlopen, is het volgen van geplande onderwijsactiviteiten binnen en/of buiten het schoolgebouw een voorwaarde. Herhaaldelijk verzuim geoorloofd en/of ongeoorloofd kan de studievoortgang belemmeren. Voor het aanwezig zijn bij examens gelden strikte regels.

Voor alle studenten geldt dat aanwezigheid bij alle geplande onderwijsactiviteiten (inclusief stage, excursies, sportdagen, workshops, gastlessen, examens en dergelijke) verplicht is. Het is daarbij ook van belang dat je op tijd bent.

Wanneer je afwezig bent, kan dit betekenen dat je studievoortgang in gevaar komt en/of dat je uitgesloten wordt van deelname aan examens en/of uitgesloten wordt van de opleiding. Om die reden zal de opleiding je presentie nauwgezet in de gaten houden en zo nodig het gesprek met jou (en eventueel je ouders/verzorgers) aangaan als wij dit nodig vinden.  

In geval van ongeoorloofd verzuim bij een examen heeft dit consequenties. Een student die is ingeschreven en uitgenodigd voor een examenonderdeel, is verplicht aanwezig te zijn en het examen af te leggen. Deze verplichting ben je aangegaan bij het tekenen van de onderwijsovereenkomst. Voldoe je niet aan deze verplichting, dan is hiermee een kans verbruikt. De regels ten aanzien van examens staan beschreven in het Examenreglement ROC TOP.