Opleidingskosten

Als je een opleiding in het mbo gaat volgen zijn daar kosten aan verbonden. Vanaf je 18e betaal je een wettelijk vastgesteld bedrag. Daarnaast komen er voor iedereen kosten bij voor bijvoorbeeld het aanschaffen van boeken, softwarelicenties en voor activiteiten.

Lees de brochure die de overheid samen met JOB en de Mbo Raad heeft opgesteld.

Schoolkosten mogen nooit een belemmering zijn om een opleiding bij ROC TOP te volgen. Daarom houden we de kosten zo laag mogelijk. Denk je dat je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schoolkosten? Vraag daarnaar tijdens jouw kennismaking met ROC TOP. Er zijn meerdere categorieën opleidingskosten. Lees hieronder verder.

5 CATEGORIEËN OPLEIDINGSKOSTEN

1. De wettelijk vastgestelde verplichte bijdrage (les- of cursusgeld)

Die betaal je vanaf je 18e levensjaar. 

Voor schooljaar 2023-2024*

  • Je bent op 1 augustus 2023 jonger dan 18 jaar en volgt een BOL-opleiding: je betaalt voor dit schooljaar geen lesgeld.
  • Je bent op 1 augustus 2023 18 jaar of ouder en volgt een BOL-opleiding: het lesgeld is € 1.357,-.
  • Je bent op 1 augustus 2023 18 jaar of ouder en volgt een BBL OF BOL-deeltijdopleiding op niveau 1 of 2: het  cursusgeld is € 270,-.**
  • Je bent op 1 augustus 2023 18 jaar of ouder en volgt een BBL OF BOL-deeltijdopleiding op niveau 3 of 4: het  cursusgeld is € 654,-.**

* Bovenstaande kosten zijn de wettelijk vastgestelde tarieven. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl. De rijksoverheid bepaalt ieder jaar hoe hoog deze bijdrage is.

** Je kunt onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen. Bekijk hier of je recht hebt op tegemoetkoming.

2. De basisuitrusting, waarvoor de opleiding de kosten draagt 

Alle opleidingen zorgen ervoor dat er een basisuitrusting op school aanwezig is voor iedere student om een opleiding te volgen en examen te doen, bijvoorbeeld machines, gereedschappen en verbruikersmaterialen. De basisuitrusting betreft de leermaterialen waarvoor de opleiding vanuit de overheidsbekostiging (lumpsum) verantwoordelijk is. 

3. De basisuitrusting, waarvoor het erkende leerbedrijf de kosten draagt

Het erkende leerbedrijf voorziet in wat de student nodig heeft om de stage te volgen (inclusief gereedschappen) binnen bestaande wet- en regelgeving. Dit noemen we basisuitrusting leerbedrijf. De student maakt met het leerbedrijf afspraken over een eventuele vergoeding. 

4. De vrijwillige bijdrage 

De opleiding mag een vrijwillige bijdrage van de student vragen voor een activiteit (studiereis) en/of product (kopieerkaart). Als de student de vrijwillige bijdrage niet betaalt, biedt de opleiding een zinvol alternatief. In geen geval heeft dit gevolgen voor de studievoortgang van de student. 

5. De onderwijsbenodigdheden waarvoor de student de kosten draagt 

Er zijn ook onderwijsbenodigdheden waarin de school niet hoeft te voorzien. Dit zijn met name onderwijsbenodigdheden die de student nodig heeft om de lessen voor te bereiden, bijvoorbeeld een agenda en rekenmachine, een laptop/softwarelicenties/boeken en zaken die afhankelijk zijn van persoonlijke kenmerken bijvoorbeeld sport- en werkkleding en -schoenen. Voordat je met je opleiding begint, ontvang je van ons een leermiddelenlijst. Hierop staat precies welke boeken, materialen en licenties je zelf moet aanschaffen om de opleiding te kunnen volgen. Wil je weten wat je ongeveer kunt verwachten? Bekijk dan de leermiddelenlijst van je opleiding naar keuze voor het schooljaar 2023-2024 op MBOwebshop.nl - Leermiddelen slim geregeld - Bestel jouw ROC TOP - boeken, licenties, schoolkosten en persoonlijke uitrusting

STUDIEFINANCIERING

Als je 18 jaar of ouder bent en een BOL-opleiding volgt, heb je recht op studiefinanciering. Als je jonger dan 18 jaar bent en je volgt een BOL-opleiding dan heb je alleen recht op een reisproduct voor studenten. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de studiefinanciering, je ov-kaart en uitgebreide informatie op DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs): www.duo.nl.

Let op! Vanaf dit komende schooljaar 2023-2024 gaat er het een en ander veranderen voor Mbo-studenten. 

De studiefinanciering in het mbo verandert op 4 punten:

  • Voor uitwonende mbo-studenten komt er een tijdelijke koopkrachtmaatregel. Zij krijgen in studiejaar 2023-2024 ongeveer €165,- extra basisbeurs per maand.
  • Daarnaast krijgen mbo-studenten net als studenten in het hoger onderwijs ook 35 jaar de tijd om hun studieschuld terug te betalen.
  • Ook mogen mbo-studenten voortaan onbeperkt bijverdienen naast hun studiefinanciering.
  • En doorstuderen wordt aantrekkelijker. Mbo-studenten krijgen namelijk een jaar de tijd om te zien of een hbo-studie bij hen past.

Op deze pagina vind je alle informatie.