Osiris

ROC TOP maakt gebruik van het studentinformatiesysteem Osiris. Met deze app is de studentinformatie gebundeld. De app is te gebruiken door studenten, ouder(s)/verzorger(s) van studenten en door docenten en studieloopbaanbegeleiders van ROC TOP.

Download de app via de App Store of Google Play. Je kunt ook de QR-codes hieronder scannen. Let op: elke school die gebruikmaakt van Osiris, gebruikt een andere app. Het is dus belangrijk dat je de app van ROC TOP gebruikt en niet die van een andere school. Deze QR-codes leiden je direct naar de juiste apps:

Je kunt de Osiris-app voor veel verschillende dingen gebruiken, zoals het inzien van je studieresultaten, je rooster, je persoonlijke gegevens en notities. Daarnaast kun je de app gebruiken om je absent te melden als je ziek bent, of bijvoorbeeld als je naar de tandarts of dokter moet. Verder kun je je bpv-uren registreren en contact opnemen met je begeleiders.

Toegang ouder(s)/verzorger(s)

ROC TOP maakt gebruik van het ouderportaal van Osiris. Ouder(s)/verzorger(s) van studenten van ROC TOP kunnen zelf hun gegevens wijzigen wanneer zij de app hebben gedownload.

Ouder(s)/verzorger(s) van studenten jonger dan 18 jaar, van wie wij de e-mailadressen hebben ontvangen, ontvangen een link om het account te activeren. Afhankelijk van de leeftijd van de student is de autorisatie volgens wettelijk bepaling ingericht: 

Ouder(s)/verzorger(s) van studenten die 16- zijn, kunnen het volgende zien: 

 • agenda (rooster) 
 • afwezigheid/absentiemeldingen 
 • begeleiders van de student 
 • resultaten
 • voortgang 
 • zaken die actief zijn en historische zaken

Ouder(s)/verzorger(s) van studenten die 18- zijn, kunnen het volgende zien: 

 • agenda (rooster) 
 • afwezigheid/absentiemeldingen 
 • begeleiders van de student

Deze informatie kan de student van 18-, zelf aan-/uitzetten voor ouder(s)/verzorger(s): 

 • resultaten
 • voortgang 
 • zaken die actief zijn en historische zaken

Ouder(s)/verzorger(s) van studenten die 18+ zijn zien: 

 • niets, tenzij de student dat zelf aanzet

Vragen?

Voor vragen over Osiris kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider (slb'er) of bij de servicedesk. Als je student bent bij ROC TOP, kun je ook terecht op het studentenportaal voor meer informatie over Osiris. Daar vind je onder meer een uitgebreide handleiding.