Privacy en veiligheid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit is een nieuwe Europese richtlijn, waarin staat hoe je met persoonsgegevens moet omgaan. Privacy beschermen en zorgvuldigheid zijn daarbij de uitgangspunten. Zie ook Regels & Wetgeving voor alle reglementen, protocollen en procedures.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie die direct over iemand gaat of naar een persoon te herleiden is. Er zijn twee soorten persoonsgegevens: – algemene persoonsgegevens, zoals naam en adres; – bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of strafrechtelijke persoonsgegevens.

Wat houdt de AVG in?

In de AVG staat dat je niet zomaar persoonsgegevens mag verwerken. ‘Verwerken’ is daarbij een breed begrip: denk aan het verwerken van gegevens in leerlingvolgsystemen, het opslaan van gegevens op je computer en het verwijderen van gegevens bij het verlaten van de organisatie. Zo gelden er nog meer rechten en plichten.

We zetten de rechten even voor je op een rijtje (deze rechten hebben medewerkers èn studenten):

> Recht op het geven van toestemming voor de verwerking van gegevens én op het intrekken van deze toestemming. Je mag bijvoorbeeld niet zonder toestemming foto’s van iemand op de website of op social media zetten. > Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens als deze niet nodig zijn voor het voltooien van de opleiding en het uitreiken van een diploma. > Bij het ontwikkelen van systemen en procedures wordt al rekening gehouden met privacy, zodat:

– persoonsgegevens alleen worden verzameld met een vooraf vastgesteld en concreet doel (doelbepaling); – persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor dat gestelde doel (doelbinding); – persoonsgegevens alleen worden verzameld op basis van een geldende grondslag, zoals toestemming van de betreffende persoon of een wettelijke verplichting (grondslag); – persoonsgegevens die verwerkt worden ook echt nodig en relevant zijn om het doel te bereiken (dataminimalisatie); – de betrokkene (student en/of zijn ouders) vooraf duidelijk is geïnformeerd over welke informatie verwerkt wordt en met welk doel. Zij zijn op de hoogte van hun rechten op dit gebied (transparantie); – de juiste persoonsgegevens op de juiste plaats en op het juiste moment beschikbaar zijn. Onjuiste gegevens worden op tijd gerectificeerd of gewist.

En dit zijn de plichten:

> Meldplicht datalekken: Als medewerker (of student) ben je je bewust van mogelijke datalekken én hoe je deze kunt voorkomen. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Denk aan een verloren of gestolen telefoon, computer, USB-stick of een fysieke map met namen en adressen. Vind je toch een datalek? Op deze website staat een document “Procedure datalekken”, waarin is vermeld hoe te handelen in geval van een datalek. > Verwerkersovereenkomsten: Werk je (las medewerker) met een externe partij die structureel geautomatiseerd persoonsgegevens voor jou verwerkt? Dan moet je een verwerkersovereenkomst opstellen om de veiligheid van de informatiebeveiliging en privacy van betrokkenen zeker te stellen.

Cookies

De website van ROC TOP gebruikt cookies om informatie te verzamelen. U kunt instellen om alle of bepaalde cookies te accepteren of weigeren. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken. Graag benadrukken we dat we geen gegevens op individueel niveau kunnen en willen vergaren van onze websitebezoekers. Meer informatie over de verschillende cookies die wij gebruiken leest u hieronder.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje dat een website op jouw smartphone, computer of tablet plaatst. Dit bestand onthoudt specifieke informatie m.b.t. jouw bezoek. De website kan deze informatie bij een volgende sessie weer gebruiken en daarmee een betere, relevantere service bieden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zonder deze cookies kunnen sommige functionaliteiten niet meer werken. Zo moeten we bijvoorbeeld een cookie gebruiken om te onthouden of je andere cookies accepteert. Tevens kunnen deze cookies gebruikt worden om tijdelijk voorkeuren op te slaan, waardoor het gebruiksgemak van de website vergroot wordt. 

Analytische cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie wordt het gebruik van onze website geanalyseerd en worden statistieken gegenereerd op basis waarvan we de gebruiksvriendelijkheid van onze website kunnen verbeteren.

Google Analytics

ROC TOP gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over bezoekersgedrag om vervolgens daarmee de werking van de website te analyseren en te verbeteren. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde geaggregeerde statistische data gewerkt die niet herleidbaar is tot een enkel individu, voorbeelden hiervan zijn aantal paginabezoeken, gemiddelde sessieduur, aantal clicks etc. ROC TOP maakt  op een privacy-vriendelijke manier gebruik van Google Analytics, conform de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat ROC TOP de volgende stappen heeft ondernomen:

  • met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten;
  • jouw IP-adres wordt gemaskeerd;
  • het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
  • er wordt by default geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hotjar

Zie hier.

Marketing cookies

Met behulp van de marketing cookies wordt een profiel opgebouwd rond je surfgedrag. Op basis hiervan kunnen we de voor jou relevante marketing-uitingen tonen en het succes van onze marketingactiviteiten meten. Op een andere website kunnen bijvoorbeeld advertenties getoond worden met betrekking tot content die jij eerder op onze website hebt bekeken. Daarvoor delen we deze cookies met derden. We plaatsen deze cookies alleen, als je er expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Google Analytics Remarketing

Zie hier.

DoubleClick

Zie hier.

Facebook

Zie hier.Contactgegevens:

Privacy Officer: privacy@roctop.nl

Functionaris voor de gegevensbescherming ROC TOP: fg@roctop.nl

NDSM straat 1, 1033 SB Amsterdam

De Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Vastgesteld door het College van Bestuur op 17 juli 2018

Het menselijk skelet blijft groeien tot je 35 jaar bent