Studentenraad

Welkom op de pagina van de Studentenraad van ROC TOP! De Studentenraad behartigt de belangen van mbo-studenten op onze school. Of het nu gaat om
onderwijs, roosters, huisvesting of andere belangrijke zaken.

Sinds de bestuursoverdracht van ROC TOP naar het ROC van Amsterdam-Flevoland per 1 januari 2024 is de organisatie van de Studentenraad van ROC TOP veranderd. De huidige leden van de Studentenraad van ROC TOP krijgen een afvaardiging in de Centrale Studentenraad van het ROC van Amsterdam-Flevoland en/of in een van de afzonderlijke studentenraden van de mbo-colleges.

Binnenkort volgt op deze pagina meer informatie over de precieze verdelingen. Voorlopig is de Studentenraad van ROC TOP nog gewoon beschikbaar voor al je vragen!

Wie zitten er in de Studentenraad van ROC TOP?

Voorzitter: Jeryano de Vreede

Vicevoorzitter: Jerney Renting

Penningmeester: Puck Pootjes

Algemeen lid: Iris van Keulen

Voor vragen of aanmeldingen kan je contact opnemen met de voorzitter van de Studentenraad:

Voorzitter: Jeryano de Vreede M: J.devreede@roctop.nl T: 06 8142 1470

Het algemene mailadres van de Studentenraad is Studentenraad@roctop.nl.

Wil je meer weten over de bestuursoverdracht van ROC TOP naar het ROC van Amsterdam-Flevoland? Kijk dan hier