De Amsterdamse Plus

De Amsterdamse Plus – onderdeel van ROC TOP - is een uitvalvoorziening voor leerlingen, die gedurende het schooljaar uitvallen binnen een onderwijsorganisatie, dagbestedingsproject of uit een hulpverleningsinstantie komen. Instromen kan op elk moment bij De Amsterdamse Plus, maar leerlingen kunnen alleen aangemeld worden door verwijzers of andere scholen.

De Amsterdamse Plus begeleidt jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die om uiteenlopende redenen niet kunnen aarden in het reguliere onderwijs. Wij streven ernaar om de jongeren terug in hun eigen kracht te zetten. Persoonlijke ontwikkeling is hierbij het sleutelwoord. De laatste stap is het behalen van een diploma zodat onze leerlingen vol vertrouwen en gekwalificeerd de arbeidsmarkt op kunnen of hun studieloopbaan kunnen voortzetten.

Vangnet

De Amsterdamse Plus staat bekend om zijn kleinschaligheid. Wij geven onderwijs in groepen van maximaal 13 leerlingen, waarbij ze worden begeleid door een vaste mentor. De leerlingen zitten in een vast lokaal, waarmee onrustige situaties worden voorkomen en er is extra aandacht voor het pedagogisch klimaat in de klas. De school heeft een breed zorg aanbod: schoolmaatschappelijk werk, budgetcoach, mbo-jeugdteam. Het personeel van De Amsterdamse Plus treedt vooral stimulerend op in plaats van straffend. Naast samenwerken, proberen wij een vangnet rond de jongeren te organiseren.

Onderwijs

Er bestaan twee manieren waarop je een mbo-opleiding kunt volgen bij De Amsterdamse Plus: de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (tot heden alleen bij Fietstechniek Entree). BOL-studenten leren vooral op school en lopen daarnaast een aantal stages en BBL-studenten werken bij een leerbedrijf en gaan voor theorie naar school. In de basis volgen de leerlingen drie dagen per week onderwijs op school en lopen zij twee dagen stage. Het programma is uiterst flexibel. Afhankelijk van de situatie van de leerlingen worden er meer of minder lessen gevolgd, meer of minder stage gelopen, of lessen en stage juist geconcentreerd in een bepaalde periode. De Amsterdamse Plus wil de manier waarop de leerlingen hun competenties ontwikkelen af laten hangen van de leerling zelf.

Samenwerking

Het merendeel van de leerlingen heeft begeleiding van/of zijn in behandeling bij externe instanties. Er zijn contacten met jeugdzorg, jeugdhulpverlening, de reclasseringsambtenaar, politie en justitie. De Amsterdamse Plus biedt maatwerk. De leerlingen volgen zoveel mogelijk een individueel programma, toegesneden op hun mogelijkheden en doel.

Let op! Je kunt je niet zelf aanmelden voor De Amsterdamse Plus. Dit kan alleen via verwijzers of andere scholen. Werk je bij een instelling en wil je een leerling aanmelden? Stuur een e-mail of neem contact op met de instroom-coördinator Ahmed Hassani via telefoonnummer 020-607 76 40.

Vrouwen knipperen vaker met hun ogen dan mannen
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Dit wordt vooral duidelijk bij een sterk geluid. Vrouwen knipperen dan namelijk een paar keer, terwijl mannen maar één keer knipperen.