Regels en wetgeving

Op deze pagina vind je alle officiële ROC TOP documenten.

Bestuurlijke reglementen

Jaarverslag 2022

Download het jaarverslag

Bestuursreglement

Download het bestuursreglement

Statuut deel A

Download het statuut deel A

Statuut deel B

Download het statuut deel 

Integriteitscode

Download de integriteitscode

Excellentieplan 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) investeert in de verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo) door o.a. extra middelen beschikbaar te stellen.

In de documenten ‘Plan van aanpak kwaliteitsafspraken 2015-2018’ en ‘Excellentieplan 2015-2018’ zijn de afspraken beschreven waarmee ROC TOP haar (onderwijs)kwaliteit in de komende jaren naar een hoger niveau wil brengen en hoe de extra middelen besteed zullen worden.
Download het Excellentieplan

Toelatingsbeleid ROC TOP

Download het Toelatingsbeleid

Regeling klachten bij ongewenst gedrag

Voor medewerkers van ROC TOP en werknemers van andere organisaties. 
Download de regeling klachten bij ongewenst gedrag

Regeling klachten personele zaken

Download de regeling klachten personele zaken

Regeling bij vermoeden misstanden 

Voor medewerkers van ROC TOP en werknemers van andere organisaties. 
Download de regeling bij vermoeden misstanden 

Reglement cameratoezicht

Download het reglement cameratoezicht

Protocol Social Media 

Download het protocol sociale media

Procedure datalekken

Download de procedure datalekken

Procuratieregeling

Dit document is opgesteld zodat we transparant zijn richting externen zoals leveranciers en partijen met wie TOP samenwerkt. In dit document wordt duidelijk dat ze met bevoegde medewerkers van TOP ‘zaken’ doen. 
Download de procuratieregeling

Opleidingskosten
Bekijk hier de opleidingskosten

Studentenreglementen

Voor alle studentenreglementen, lees hier verder.

Het hoogste gebouw van Nederland staat in Madurodam
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is niet waar

Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren, en die staat niet in het miniatuurpark Madurodam.