Regels en wetgeving

Op deze pagina vind je alle officiële ROC TOP documenten.

Bestuurlijke reglementen

Jaarverslag 2018

Download het jaarverslag.

Bestuursreglement

Download het reglement

Statuut deel A

Download het statuut.

Statuut deel B 

Download het statuut.

Integriteitscode

Download hier.

Excellentieplan 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) investeert in de verbetering van de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) door o.a. extra middelen beschikbaar te stellen.

In de documenten ‘Plan van aanpak kwaliteitsafspraken 2015-2018’ en ‘Excellentieplan 2015-2018’ zijn de afspraken beschreven waarmee ROC TOP haar (onderwijs)kwaliteit in de komende jaren naar een hoger niveau wil brengen en hoe de extra middelen besteed zullen worden.

Download het plan.

Regeling klachten ongewenst gedrag

Voor medewerkers van ROC TOP en werknemers van andere organisaties. 

Download de regeling.

Regeling klachten personele zaken

Download de regeling.

Regeling bij vermoeden misstanden 

Voor medewerkers van ROC TOP en werknemers van andere organisaties. 

Download de regeling.

Reglement cameratoezicht

Download het reglement.

Protocol Social Media 

Download het protocol.

Procedure datalekken

Download de procedure.

Procuratieregeling

TOP beschikt over een procuratieregeling die afgelopen dinsdag is vastgesteld in overleg CvB-directie met alle bevoegdheden. Dit document is opgesteld zodat we transparant zijn richting externen zoals leveranciers en partijen met wie TOP samenwerkt. In dit document wordt duidelijk dat ze met bevoegde medewerkers van TOP ‘zaken’ doen. 

Download de regeling.

Opleidingskosten

Bekijk hier de opleidingskosten.

Studenten reglementen

Het examenreglement is een beknopt document waarin de school de gang van zaken bij het examen regelt. Het bevat formeel vastgelegde regels en afspraken uit het Handboek die gelden bij examinering en diplomering. Bij onduidelijkheden prevaleert altijd de tekst uit het Handboek. Het examenreglement moet bekend zijn bij de student en kenbaar gemaakt worden aan de direct betrokkenen. 

Download het examenreglement.Het menselijk skelet blijft groeien tot je 35 jaar bent