Regels en wetgeving

Op deze pagina vind je alle officiële ROC TOP-documenten.

Bestuurlijke reglementen

Jaarverslag 2022

Download het jaarverslag

Integriteitscode

Download de integriteitscode

Klokkenluidersregeling 

Download de klokkenluidersregeling

Toelatingsbeleid ROC TOP

Download het Toelatingsbeleid

Wegwijzer klachten en geschillen

Download de wegwijzer klachten en geschillen

Reglement cameratoezicht

Download het reglement cameratoezicht

Procedure datalekken

Download de procedure datalekken

Procuratieregeling

Dit document is opgesteld zodat we transparant zijn richting externen zoals leveranciers en partijen met wie TOP samenwerkt. In dit document wordt duidelijk dat ze met bevoegde medewerkers van TOP ‘zaken’ doen. 
Download de procuratieregeling

Opleidingskosten
Bekijk hier de opleidingskosten

Studentenreglementen

Voor alle studentenreglementen, lees hier verder.