Reglementen

Om een leerzaam en veilig schoolklimaat te realiseren en te behouden is het belangrijk de rechten, plichten en gedragsregels van de studenten en van ROC TOP vast te leggen. Het studentenstatuut is een uitwerking van de algemene voorwaarden die horen bij de onderwijsovereenkomst. Ondertekening van de onderwijsovereenkomst door zowel de student als ROC TOP betekent dat beide partijen zich houden aan de bepalingen in zowel de algemene voorwaarden van de onderwijsovereenkomst als die in het studentenstatuut.

Sommige aspecten van het studentenstatuut zijn nader uitgewerkt in aparte regelingen. Alle regelingen zijn hieronder vermeld. Alle regelingen zijn te raadplegen via www.roctop.nl en liggen ter inzage op de campussen. Het is belangrijk dat de student zich op de hoogte stelt van de inhoud van deze documenten.

Het Studentenstatuut 

Download het statuut.

Handboek Examinering 2020-2021

Download het handboek.

Examen doen bij ROC TOP 

Check de 10 stappen.

Examenreglement 2020-2021

Download het reglement.

Regeling voor de Commissie van Beroep voor Examens

Download de regeling.

Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst 2020-2021

Download de voorwaarden.

General Conditions Apprenticeship agreement ROC TOP 2020-2021

Download de voorwaarden.

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst 2020-2021

Download de voorwaarden.

Regeling klachten over Onderwijs

Download de regeling.

Regeling klachten ongewenst gedrag

Download de regeling.

Regeling vermoeden misstanden

Download de regeling.

Privacyreglement voor studenten

Download de regeling.

Reglement verantwoord netwerkgebruik

Download de regeling.

IBP gedragscode

Download het document.

Voedingsbeleid - richtlijnen Gezondere Kantines

Download het beleid.

Het Amerikaanse woord Yankee is afkomstig van de Nederlandse namen Jan en Kees
#altijdblijvenleren
Het goede
antwoord is waar

Er bestaan veel theorieën over het ontstaan van het woord Yankee. De enige theorie die niet is ontkracht stelt dat Yankee is afgeleid van Jan-Kees. In de 17e eeuw kwamen de namen Jan, Kees en Jan-Kees vaak voor in Nieuw-Amsterdam.