Reglementen

Om een leerzaam en veilig schoolklimaat te realiseren en te behouden is het belangrijk de rechten, plichten en gedragsregels van de studenten én van ROC TOP vast te leggen. Het studentenstatuut is een uitwerking van de algemene voorwaarden die horen bij de onderwijsovereenkomst. Ondertekening van de onderwijsovereenkomst door de student én door ROC TOP betekent dat beide partijen zich houden aan de bepalingen in zowel de algemene voorwaarden van de onderwijsovereenkomst als die in het studentenstatuut.

Sommige aspecten van het studentenstatuut zijn nader uitgewerkt in aparte regelingen. Alle regelingen zijn hieronder vermeld. Alle regelingen zijn te raadplegen via www.roctop.nl en liggen ter inzage op de campussen. Het is belangrijk dat de student zich op de hoogte stelt van de inhoud van deze documenten.

Studentenstatuut 2023-2024

Download het studentenstatuut.

Klachtenreglement 2023-2024

Download het klachtenreglement.

Examen doen bij ROC TOP 

Check de 10 stappen.

Het schoolkostenbeleid

Download het beleid.

Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst 2022-2023

Download de voorwaarden.

General Conditions Apprenticeship agreement ROC TOP 2022-2023

Download the conditions.

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst 2022-2023

Download de voorwaarden.

Privacyreglement voor studenten

Download de regeling.

Reglement verantwoord netwerkgebruik

Download de regeling.

IBP gedragscode

Download het document.

Voedingsbeleid - richtlijnen Gezondere Kantines

Download het beleid.